(NEU: S&P stuft Frankreich auf AA- ab, Estland auf A+ und Lettland sowie Litauen auf A )


 
=== 
Land      Fitch     S&P      Moody's    Scope 
        Rating Datum Rating Datum Rating Datum Rating Datum 
Eurozone 
Belgien    AA- 23.12.16 AA  28.11.11 Aa3 18.12.11 AA- 15.09.23 
Deutschland  AAA 10.08.94 AAA 09.12.09 Aaa 05.07.00 AAA 20.10.23 
Estland    AA- 05.10.18 A  31.05.24 A1  12.11.02 AA- 12.05.23 
Finnland    AA+ 11.03.16 AA+ 10.10.14 Aa1 03.06.16 AA+ 22.09.23 
Frankreich   AA- 28.04.23 AA- 31.05.24 Aa2 18.09.15 AA  26.05.23 
Griechenland  BBB- 01.12.23 BBB- 20.10.23 Ba3 06.11.20 BBB- 04.08.23 
Irland     AA- 28.01.22 AA  19.05.23 Aa3 21.04.23 AA- 31.03.23 
Italien    BBB 05.12.21 BBB 27.10.17 Baa3 19.10.18 BBB+ 14.07.23 
Kroatien    BBB+ 14.07.22 BBB+ 14.07.22 Baa2 15.07.22 BBB+ 26.05.23 
Lettland    A-  20.06.13 A  31.05.24 A3  13.02.15 A-  28.04.23 
Litauen    A  31.01.20 A  31.05.24 A2  12.02.21 A  28.04.23 
Luxemburg   AAA 10.08.94 AAA 07.12.07 Aaa 28.07.99 AAA 27.01.23 
Malta     A+  11.08.17 A-  14.10.16 A2  19.07.19 A+  01.09.23 
Niederlande  AAA 10.08.94 AAA 20.11.15 Aaa 20.07.99 AAA 03.11.23 
Österreich   AA+ 13.02.15 AA+ 13.01.12 Aa1 24.06.16 AAA 07.07.23 
Portugal    A-  29.10.23 A-  01.03.24 Baa2 17.09.21 A-  24.03.23 
Slowakei    A-  08.12.23 A+  29.07.16 A3  02.10.20 A  09.02.24 
Slowenien   A  19.07.19 AA- 14.06.19 Baa1 08.09.17 A  28.07.23 
Spanien    A-  19.01.18 A  20.09.19 Baa1 13.04.18 A-  06.10.23 
Zypern     BBB 10.03.23 BBB+ 14.06.24 Baa2 29.10.23 BBB+ 17.11.23 
ESM      AAA 08.10.12 kein Rating  Aa1 30.11.12 AAA 21.07.23 
EFSF      AA+ 15.07.13 AA  08.11.13 Aa1 30.11.12 AA+ 21.07.23 
EZB      N.A.      AAA 28.01.99 Aaa 19.07.99 
 
Europäische Union 
EU       AAA      AA+ 20.05.22 Aaa      AAA 01.09.23 
Bulgarien   BBB 01.12.17 BBB 29.11.19 Baa1 09.10.20 BBB+ 21.07.23 
Dänemark    AAA 12.07.10 AAA 13.01.09 Aaa 23.08.99 AAA 29.09.23 
Polen     A-  18.01.07 A-  12.10.18 A2  12.11.02 A  02.06.23 
Rumänien    BBB- 26.06.12 BBB- 16.05.14 Baa3 06.10.06 BBB- 17.03.23 
Schweden    AAA 08.03.04 AAA 16.12.09 Aaa 04.04.02 AAA 15.09.23 
Tschechien   AA- 03.08.08 AA- 24.08.11 Aa3 04.10.19 AA- 26.05.23 
Ungarn     BBB 22.02.18 BBB- 27.01.23 Baa2 24.09.21 BBB 26.01.24 
 
Europa 
Großbritannien AA- 27.03.20 AA  27.06.16 Aa3 16.10.20 AA  03.11.23 
Island     A  08.12.17 A+  10.11.23 A2  08.11.19 
Norwegen    AAA 13.03.95 AAA 09.07.95 Aaa 30.09.97 AAA 29.09.23 
Russland    B  02.03.22 CC  17.03.22 Ca  06.03.22 
Schweiz    AAA 10.08.94 AAA 07.12.07 Aaa 20.07.99 AAA 27.01.23 
Türkei     B  08.07.22 B+  03.05.24 B2  11.09.20 B  21.01.24 
Ukraine    RD  13.08.22 SD  13.08.22 Ca  10.02.23 CCC 12.05.23 
 
G7 
Japan     A  27.04.15 A+  28.03.24 A1  01.12.14 A  06.10.23 
Kanada     AAA 12.04.04 AAA 29.07.02 Aaa 03.05.02 
USA      AA+ 02.08.23 AA+ 27.03.24 Aaa 16.07.99 AA  29.06.23 
China     A+  31.01.23 A+  21.09.17 A1  05.12.23 A  12.05.23 
 
=== 

- Angaben zum langfristigen Fremdwährungsrating

- Datum nennt letzten Ratingänderungstermin

- Quelle: Moody's, Fitch, S&P, Scope

- N.A. nicht verfügbar

- Zusammenstellung Dow Jones Newswires

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2024 16:42 ET (20:42 GMT)